Strona Główna
  PRACOWNIE
  Kontakt
  Dane teleadresowe
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 
PRACOWNIA ABSORPCYJNEJ SPEKTROMETRII ATOMOWEJ (AAS)     Absorpcyjna spektrometria atomowa zajmuje szczególne miejsce wśród metod analitycznych ze względu na zakres zastosowań, szybkość, czułość i precyzję pomiarów.


Pracownia wyposażona jest w:

 • spektrometr Spektr AA 880 firmy Varian rok prod. 1999 (atomizacja płomieniowa, deuterowa korekcja tła, przystawka SIPS 20 do automatycznego rozcieńczania i podawania buforów spektralnych)

 • spektrometr Spektr AA 880Z firmy Varian rok prod. 1999 (atomizacja elektrotermiczna, zemanowska korekcja tła, przystawka do lamp o podwyższonej jasności)

 • wagę analityczną R-200D firmy Sartorius
 • dezintegrator ultradźwiękowy UD-20 z koncentratorem tytanowym
 • młynek MM2 firmy Retsch z przystawką do mielenia w temp ciekłego azotu
 • mineralizator mikrofalowy Mars 5 (mineralizacja ciśnieniowa, zamknięta)
 • mineralizatory termostatowane TH-3

Pracownia wykonuje badania analityczne wszystkimi dostępnymi technikami AAS i oferuje usługi w zakresie:

 • pomiarów spektrofotometrycznych, analizy ilościowej śladów i mikrośladów techniką płomieniowej AAS z zastosowaniem gazów acetylen - powietrze następujących pierwiastków: Li, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Sb, Bi, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ag, Au, Pd, Pt, Ir, Tl;

 • analizy ilościowej śladów i mikrośladów techniką płomieniowej AAS z zastosowaniem układów gazów podtlenek azotu - acetylen następujących pierwiastków: Al, Ba, B, Mo, V, W, Zr, Si i niektórych pierwiastków ziem rzadkich;

 • analizy ilościowej ultramikrośladów z zastosowaniem atomizacji elektrotermicznej (GFAAS) następujących pierwiastków: Cd, Pb, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ag, Pd, Ir, B, Al, Hg, Mo, Si, Ti, Ta, W, V, Zr;

 • analizy ilościowej ultramikrośladów techniką generacji wodorków (HG AS) następujących pierwiastków: As, Se, Bi, Hg, Sb, Pb, Sn, Tl;

 • analizy ilościowej rtęci techniką zimnych par.
Ponadto:
 • przeprowadza atestację czystości nieorganicznych i organicznych odczynników chemicznych na zawartość śladową i mikrośladową w/w pierwiastków;

 • opracowuje metodę oznaczania danego pierwiastka (z zastosowaniem różnych technik AAS) w skałach, glebach, rudach, stopach, materiałach biologicznych (rośliny, żywność, tkanki zwierząt, krew, płyny fizjologiczne, mleko itp.);

 • wykonuje atestację toksyczności odpadów przemysłowych w zakresie skażenia środowiska naturalnego metalami ciężkimi;

 • wykonuje analizy ilościowe na zawartość mikrośladów we włosach. Analizy te są przydatne do oceny stanu zdrowia jak i ewentualnej diagnostyki przewlekłych zatruć metalami toksycznymi.

     Próbki poddawane analizie spektrofotometrycznej metodą AAS muszą być w formie roztworów. W tym celu pracownia stosuje dwie zasadnicze metody mineralizacji próbek stałych:

- mineralizacja na sucho (do temp. 900°C) w piecu muflowym;
- mineralizacja na mokro kwasami nieorganicznymi i odczynnikami utleniającymi.


     Pracownia Analityczna wdraża do szerszej praktyki laboratoryjnej metodę AAS z zastosowaniem bezpośredniej analizy ciał stałych na zawartość ultramikrośladową metali ciężkich stosując dwie techniki wprowadzania próbek do atomizera elektrotermicznego spektrofotometru AAS:

- bezpośrednie wprowadzenie próbki stałej (direct solid sampling)
- wprowadzenie homogenicznej zawiesiny próbki stałej (slurry sampling)


KONTAKT

dr Lesia Lata

Wydział Chemii UMCS;
20-031 Lublin;
Plac M. Curie-Skłodowskiej 3
Collegium Chemicum; pok. 22

(0-81) 537-57-84
llata@umcs.pl
   
GALERIA PRACOWNI

SPEKTROMETR

MINERALIZATOR MARS 5