Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Kontakt
  Dane teleadresowe
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 
ANALIZA ELEMENTARNA (CHN)Stanowisko badawcze wyposażone jest w zestaw:analizatora CHN 2400 firmy Perkin-Elmer, (rok produkcji 1997) oraz mikrowagi analitycznej M2P firmy Sartorius, max. udźwig: 2g
     Aparat umożliwia automatyczne jednoczesne oznaczenie procentowej zawartości węgla wodoru i azotu w próbkach stałych.
     Cały proces analityczny jest kontrolowany i rejestrowany przy pomocy komputera zintegrowanego z analizatorem. Spalanie odbywa się w rurze kwarcowej w obecności katalizatorów w temperaturze 950°C. Powstałe po spaleniu tlenki azotu są redukowane w rurze redukcyjnej w temperaturze 650°C. Produkty spalania tj. woda, dwutlenek węgla i azot są wprowadzane do komory mieszania, następnie rozdzielane chromatograficznie i oznaczane przy pomocy elektronicznego detektora gazów.
     Pomiar dla każdej próbki powtarzany jest dwukrotnie. Odważka potrzebna do jednego oznaczenia CHN wynosi 2 - 2,5 mg i jest wykonywana na mikrowadze z dokładnością do 0,001 mg. Przed spaleniem próbki są suszone i w razie potrzeby homogenizowane metodą ucierania. Prawidłowe przygotowanie próbek zwiększa precyzję pomiarów i eliminuje przypadkowe błędy oznaczania. Dlatego bardzo przydatne dla operatora będą informację o temperaturze topnienia oznaczanej substancji oraz inne wskazówki dotyczące przygotowania próbek do analizy.


KONTAKT

mgr Antoni Hoffman

Wydział Chemii UMCS;
20-614 Lublin;
ul. Gliniana 33/204
Zakład Chemii Organicznej

(0-81) 537-22-51, w.122
   
MULTIMEDIA