Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Kontakt
  Dane teleadresowe
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 
DORADZTWO
Laboratorium Analityczne informuje, iż oprócz działalności badawczej prowadzi także szkolenia oraz usługi doradztwa w zakresie wdrażania systemów zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 i przygotowania laboratoriów badawczych do akredytacji.Specjalizujemy się we wdrażaniu systemów zarządzania w naukowo-badawczych jednostkach uniwersyteckich (pracownie, laboratoria, instytuty).

Kompleksowa usługa doradztwa/przygotowania jednostki do akredytacji obejmuje m. in.:
  1. Przegląd aktualnego stanu i możliwości jednostki pod kątem stopnia spełniania wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
  2. Opracowanie wykazu prac i działań, jakie powinny zostać podjęte i wykonane wraz z przeprowadzeniem analizy kosztów, koniecznych do wykonania tych działań.
  3. Szkolenie personelu z podziałem na grupy robocze – omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, metodologia opracowywania dokumentacji systemowej, przeprowadzanie auditów wewnętrznych.
  4. Opracowanie Księgi Jakości, procedur systemowych, procedur badawczych i innych dokumentów.
  5. Koordynowanie wdrażania systemu zarządzania.
  6. Przeprowadzenie auditów wewnętrznych.
  7. Zgłoszenie formalnego wniosku akredytacyjnego, pomoc w obsłudze procesu akredytacji, udział w działaniach poauditowych (wprowadzanie zmian, uzupełnianie dokumentacji, w odniesieniu do niezgodności/spostrzeżeń jednostki akredytującej).Informacji w sprawie doradztwa udziela:

Kierownik ds. Jakości – Radosław Keller
e-mail: radoslaw.keller@umcs.pl
tel. (81) 537-55-87
pok. 110, Wydział Chemii UMCS.


KONTAKT

mgr Radosław Keller

Wydział Chemii UMCS;
20-031 Lublin;
Plac M. Curie-Skłodowskiej 3
Collegium Chemicum; pok. 110

(81) 537-55-87
(81) 537-57-46
radoslaw.keller@umcs.pl