Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Kontakt
  Dane teleadresowe
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 
SPEKTROMETRIA MASOWA (GC-MS)

Stanowisko badawcze wyposażone jest w:

System TRACE DSQ sprzężony z Chromatografem gazowym
producent: Thermo-Finnigan (USA) rok produkcji: 2003

Kwadrupolowy spektrometr masowy
 • Zakres mas: 10 - 1050 j.m.a.
 • Szybkość skanowania: 10000 j.m.a./s
 • Możliwość wykonywnia naprzemiennych skanów PPINICI
  (Pulse Positive Ion/Negative Ion Ionization)
 • Opcja bezpośredniego wprowadzania próbek (Direct Insertion Probe) - DIP
 • Szybka metoda do wprowadzania próbki bezpośrednio do spektrometru MS. Idealna do analizy związków silnie polarnych, termolabilnych oraz próbek stałych
Techniki jonizacji:
 • jonizacja elektronowa (EI)
 • jonizacja elektronowa jonów ujemnych (EI -)
 • jonizacja chemiczna jonów dodatnich (PCI)
 • jonizacja chemiczna jonów ujemnych (NCI)Przystawka DIP
Widmo cholesterolu z DIPKONTAKT
   
MULTIMEDIA