Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Kontakt
  Dane teleadresowe
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 
KONTAKT

Kierownik Laboratorium: dr Ewaryst Mendyk
email: emendyk@umcs.pl
tel:  (81) 537 57 96
fax:  (81) 537 57 96


Adres do korespondencji

Wydział Chemii UMCS
Laboratorium Analityczne
Plac M.C. Skłodowskiej 3/27
20-031 Lublin