Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Kontakt
  Dane teleadresowe
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 

PRACOWNICY LABORATORIUM ANALITYCZNEGO

 • dr Ewaryst Mendyk - Kierownik Laboratorium, pok. 9, tel. (81) 537-57-96, emendyk@umcs.pl

 • mgr Marek Drewniak, pok. 10, tel. (81) 537-57-28, dmarek@umcs.pl

 • mgr Radosław Keller, pok. 110, tel. (81) 537-55-87, radoslaw.keller@umcs.pl

 • mgr Anna Gawryszuk-Rżysko, pok. 102, tel. (81) 537-77-44, anna.rzysko@umcs.pl

 • mgr Zofia Komosa, pok. 624 A, tel. (81) 537-57-51, zofia.komosa@poczta.umcs.lublin.pl

 • mgr Anna Sobieszek, pok. 20, tel. (81) 537-55-86, anna.ksiazek@umcs.pl

 • dr Michał Rawski, pok. 23, tel. (81) 537-57-90, michal.rawski@umcs.pl

 • mgr Barbara Wąż, pok. 23, tel. (81) 537-57-90, barbara.waz@umcs.pl

 • mgr inż. Krzysztof Skrzypiec, pok. 22, (81) 537-55-89, krzysztof.skrzypiec@umcs.pl

 • dr Marcin Kuśmierz, pok. 20, tel. (81) 537-55-86, marcin.kusmierz@poczta.umcs.lublin.pl

 • mgr Weronika Sofińska-Chmiel, pok. 27, tel. (81) 537-57-46, wschmiel@umcs.pl

 • mgr inż. Urszula Maciołek, pok. 27, tel. (81) 537-57-46, urszula.maciolek@umcs.pl

 • Konrad Sypniewski, pok. 23, tel. (81) 537-57-90, konrad.sypniewski@umcs.pl

 • mgr Halina Waniak-Nowicka, pok. 102, tel. (81) 537-77-44, halina.waniak-nowicka@umcs.pl

 • mgr Tadeusz Wójcicki, pok. 10, tel. (81) 537-57-28, tadeusz.wojcicki@umcs.pl

 • dr Aldona Nowicka, pok. 23, tel. (81) 537-57-90, aldona.nowicka@umcs.pl

 • Bogumiła Zwolak