Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Kontakt
  Wzory dokumentów
 
US£UGI
  UMCS
  Multimedia
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 Zapraszamy !

[Clicnlarge image] Magnetyczny Rezonans Jądrowy (NMR)
[Click to enlarge 	image] Spektroskopia Ramana
[Click to enlarge image] Mikroskopia Sił Atomowych (AFM)
Mikroskopia optyczna
Profilometria
[Clicnlarge image] Metody spektroskopowe
(XPS, AES, ISS, HREELS, IR, LEED)
[Clicnlarge image] Spektrometria Rentgenofluorescensyjna (XRF)
[Click to enlarge image] Spektrometria w Podczerwieni (FTIR)
[Click to enlarge image] Porozymetria (ASAP)
[Clicnlarge image] Dyfrakcja Rentgenowska (XRD)
[Click to enlarge image] Mikroskopia Elektronowa
[Click to enlarge image] Analiza Elementarna
Akredytowane metody badawcze