Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Doradztwo
  Szkolenia
  Kontakt
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w Laboratorium Badawczym.


Szkolenie skierowane jest do:
 1. Kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach badawczych pracujących w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.
 2. Studentów/doktorantów, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć dodatkowe kompetencje pożądane przez pracodawców.
 3. Pracowników akredytowanych lub ubiegających się o akredytację laboratoriów badawczych.
 4. Innych osób zainteresowanych tematyką auditowania systemów zarządzania w laboratoriach badawczych.
Program szkolenia:
 1. Czym jest audit wewnętrzny ?
 2. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 dotyczące auditów wewnętrznych.
 3. Auditowanie Systemów Zarządzania:
  1. Kryteria auditu
  2. Programy auditów wewnętrznych,
  3. Plan auditu
  4. Elementy systemu zarządzania jakie mogą być poddane auditowi
  5. Sposoby przeprowadzania auditów
  6. Realizacja auditu wewnętrznego (spotkanie otwierające, zbieranie dowodów, spotkanie zespołu i podsumowanie ustaleń, spotkanie zamykające, raport z auditu, działania poauditowe - ocena dowodów działań i ocena ich skuteczności).
  7. Formułowanie pytań auditowych
  8. Formułowanie i dokumentowanie niezgodności
  9. Aspekt relacji interpersonalnych w procesie auditu
 4. Ćwiczenia praktyczne.


Czas trwania szkolenia: 8 godz. (1 dzień)

Cena regularna: 330 zł brutto/os., student/doktorant: 230 zł brutto/os.

Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia, dyskusja.

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa oraz koszty organizacyjne.

Zdobyta wiedza: Znajomość zasad przeprowadzania i dokumentowania auditów w laboratoriach badawczych pracujących w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.

Certyfikaty: Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia kursu „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w Laboratorium Badawczym.”.

Najbliższe terminy szkolenia:

27 stycznia 2018 r. (sobota/8 godz.)

Miejsce szkolenia: Wydział Chemii UMCS w Lublinie.

Zgłoszenia: Podpisane karty uczestnictwa należy dostarczyć osobiście lub przesłać e-mailem na adres: radoslaw.keller@umcs.pl

W przypadku większych grup i na życzenie istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta*.
* - w takim przypadku cena szkolenia negocjowana jest z klientem indywidualnie
Informacji w sprawie szkoleń udziela:

Kierownik ds. Jakości – Radosław Keller
e-mail: radoslaw.keller@umcs.pl
tel. (81) 537-55-87
pok. 110, Wydział Chemii UMCS


Karta uczestnictwa w szkoleniu - pobierz
Szkolenia zakończone:

25.11.2017 r.
21.10.2017 r.
20.05.2017 r.
21.04.2017 r.
20.04.2017 r
08.04.2017 r.
18.03.2017 r.
28.01.2017 r.
14.01.2017 r.

KONTAKT

mgr Radosław Keller

Wydział Chemii UMCS;
20-031 Lublin;
Plac M. Curie-Skłodowskiej 3
Collegium Chemicum; pok. 110

(81) 537-55-87
radoslaw.keller@umcs.pl