Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Doradztwo
  Szkolenia
  Kontakt
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 
System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym.


Szkolenie skierowane jest do:
 1. Pracowników akredytowanych lub ubiegających się o akredytację laboratoriów badawczych.
 2. Studentów/doktorantów, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć dodatkowe kompetencje pożądane przez pracodawców.
 3. Innych osób zainteresowanych tematyką systemów zarządzania w laboratoriach badawczych.


Program szkolenia:
 1. Czym jest system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących ?
 2. Struktura normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 3. Akredytacja a certyfikacja.
 4. Po co organizacje wprowadzają systemy zarządzania ?
 5. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 6. Auditowanie systemów zarządzania.
 7. Akredytacja – wady i zalety.
 8. Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania szkolenia: 8 godz. (1 dzień)

Cena regularna: 290 zł brutto/os., student/doktorant: 190 zł brutto/os.

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa oraz koszty organizacyjne.

Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia, dyskusja.

Zdobyta wiedza: Zapoznanie się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, wymaganiami jednostki akredytującej oraz zasadami pracy w akredytowanym laboratorium badawczym.

Certyfikaty: Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu "System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym”.

Najbliższe terminy szkolenia:

20 stycznia 2018 r. (sobota/8 godz.)

Miejsce szkolenia: Wydział Chemii UMCS w Lublinie.

Zgłoszenia: Podpisane karty uczestnictwa należy dostarczyć osobiście lub przesłać e-mailem na adres: radoslaw.keller@umcs.pl

W przypadku większych grup i na życzenie istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta*.
* - w takim przypadku cena szkolenia negocjowana jest z klientem indywidualnie


Karta uczestnictwa w szkoleniu - pobierz


Informacji w sprawie szkoleń udziela:

Kierownik ds. Jakości – Radosław Keller
e-mail: radoslaw.keller@umcs.pl
tel. (81) 537-55-87
pok. 110, Wydział Chemii UMCSSzkolenia zakończone:

16.12.2017 r.
02.12.2017 r.
18.11.2017 r.
14.10.2017 r.
10.06.2017 r.
22.04.2017 r.
11.03.2017 r.
21.01.2017 r.
03.12.2016 r.
19.11.2016 r.
22.10.2016 r.
09.07.2016 r.
31.05.2016 r.
14.05.2016 r.
16.04.2016 r.
09.04.2016 r.
02.04.2016 r.
19.03.2016 r.
05.03.2016 r.
12.12.2015 r.
21.11.2015 r.

KONTAKT

mgr Radosław Keller

Wydział Chemii UMCS;
20-031 Lublin;
Plac M. Curie-Skłodowskiej 3
Collegium Chemicum; pok. 110

(81) 537-55-87
radoslaw.keller@umcs.pl