Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Doradztwo
  Szkolenia
  Kontakt
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 
SZKOLENIA
Laboratorium Analityczne prowadzi szkolenia, których celem jest:


  1. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania Systemów zarządzania w akredytowanych laboratoriach badawczych pracujących w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.
  2. Zapoznanie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz wymaganiami jednostki akredytującej.
  3. Zapoznanie z zasadami przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych w laboratoriach badawczych pracujących w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.


Dostępne szkolenia:
  1. System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym - czytaj więcej

  2. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym. - czytaj więcej

KONTAKT

mgr Radosław Keller

Wydział Chemii UMCS;
20-031 Lublin;
Plac M. Curie-Skłodowskiej 3
Collegium Chemicum; pok. 110

(81) 537-55-87
radoslaw.keller@umcs.pl