Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Kontakt
  Dane teleadresowe
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 
USŁUGI


     Podstawowym celem działalności Laboratorium jest wykonywanie analiz zlecanych w ramach prac naukowo-badawczych i dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Chemii. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami realizacja zleceń wewnątrz UMCS, odbywa się na podstawie pisemnego zamówienia kierownika jednostki zlecającej, w którym należy podać:

  1. Ilość próbek
  2. Metodę analityczną
  3. Koszty wykonania analiz obliczone na podstawie obowiązującego w Laboratorium wewnętrznego cennika, zatwierdzonego przez Radę Wydziału Chemii UMCS
  4. Potwierdzone źródło finansowania: dydaktyka, badania statutowe, badania własne, grant, itp.

     Laboratorium wykonuje również ekspertyzy i zlecenia o charakterze naukowo-badawczym lub analitycznym od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych spoza UMCS. Laboratorium przystępuje do realizacji zamówienia po akceptacji wstępnej kalkulacji kosztów oraz terminu wykonania zlecenia bądź po podpisaniu przez obie strony stosownej umowy. W zależności od metody analitycznej lub wymogów określonych w zamówieniu Odbiorca może otrzymać wyniki w formie wydruku bezpośredniego z aparatu bądź w formie raportu lub opracowania będącego interpretacją danych pomiarowych.

Odpowiedni formularz znajduje się na podstronie "Wzory dokumentów"

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.Kierownik Laboratorium
   
KONTAKT

Kierownik Laboratorium:
Dr Ewaryst Mendyk

Wydział Chemii UMCS;
20-031 Lublin;
Plac M.C. Skłodowskiej 3
Collegium Chemicum; pok. 27

(0-81) 537-57-96
emendyk@umcs.pl